Młodzi zdolni (Wywiad) - Anna Gurskaya

17:39

Dzisiaj przyjrzymy się bliżej fotograficznej twórczości 20 letniej Anny Gurskaya. Anna mieszka w Rostov-on-Don, w Rosji. Kiedy widzi się jej zdjęcia, nie sposób oderwać oczu. Tworzy swoją, własną bajkę, gdzie każdy element ma swoje miejsce. Ze względu na pochodzenie Anny wywiad jest po angielsku, w nawiasie tłumaczenie polskie).
 KeczDeRabbit: When did you start taking photos?
(Kiedy zaczęłaś robić zdjęcia?)
Anna Gurskaya: I started taking photos two years ago. I photographed friends and classmates.
(Zaczęłam robić zdjęcia dwa lata temu. Fotografowałam przyjaciół i kolegów z klasy)

K: You have many conceptual and magic photos in your portfolio. Can You describe Your style?
(Masz wiele konceptualnych i magicznych zdjęć w swoim portfolio. Czy możesz opisać swój styl?)
AG: Honestly, I don't know the name of my style. I call it simply "The girls in the forest"
(Szczerze. Nie znam nazwy własnego stylu. Ja to nazywam po prostu "Dziewczyny w lesie".)

K: What or who is your inspiration?
(Co lub kto jest Twoją inspiracją?)
AG: I never notice where it comes from.. I probably inspire myself, although it may sound selfish.
(Nigdy nie dostrzegam, skąd pochodzi. Prawdopodobnie inspiruje sama siebie, choć może to zabrzmieć samolubnie.)

K: What kind of photography do you prefer?
(Jaki rodzaj fotografii preferujesz?)
AG: I prefer interesting photos on which you need to work hard. Just portraits and just people - not myself. Photographs in which everything from dresses, to props made with my own hands - this is what I love.
(Wolę ciekawe zdjęcia, nad którymi trzeba ciężko pracować. Tylko portrety i tylko ludzie - nie ja. Fotografie, w których wszystko, od sukien, do rekwizytów wykonanych moimi, własnymi rękoma - to jest to, co kocham.)

K: Show us your favorite photo from your portfolio.
(Pokaż nam Twoje ulubione zdjęcie, z Twojego portfolio)
AG: I can't show my favorite picture, because I love all at the same time and I don't like them all.
(Nie mogę wskazać mojego ulubionego zdjęcia, ponieważ kocham je wszystkie tak samo i jednocześnie ich wszystkich nie lubię)

K: What do you use to take pictures? (What kind of camera, lens etc)
(Czego używasz do robienia zdjęć? (Jakiego rodzaju aparatu, obiektywów itp.)
AG:I shoot with the Canon550D, I use helios 44m-4 and sometimes helios 40.
(Fotografuję Canonem550D. Używam heliosa 44m-4, czasami heliosa 40.)
K: Advice for beginner photographers?
(Rada dla początkujących fotografów?) 
AG:  Photograph as often as possible.
(Fotografować najczęściej jak to możliwe)

K: How long time do you spend on post-production?
(Jak długo czasu spędasz na postprodukcji?)
AG: Processing  takes me 10-20 minutes. I can't sit for hours on one photo.
(Proces zajmuje mi 10-20 minut. Nie mogę siedzieć nad jednym zdjęciem kilku godzin)
K: The thing in photography which is important for you is?
(Rzecz w fotografii, która jest ważna dla Ciebie) 
AG:  I just do what I like. I photograph what I like. It is important for me.
(Robię to, co lubię, fotografuję, co lubię. To jest dla mnie ważne)

K: Can you show us one of your photos before and after retouch?
(Czy możesz pokazać nam jedno z Twoich zdjęć przed i po retuszu?)
AG: Yes, of course:
(Tak, oczywiście)
K: Your favorite place to take pictures?And why?
(Twoje ulubione miejsce do robienia zdjęć? I dlaczego?
AG:  I often take pictures in the forest. Trees, fields, marshes - that's what I love.
(Robię często zdjęcia w lesie. Drzewa, pola, bagna - to właśnie, co kocham.)
K: Many of your models have colorful hair. Is this intentional?
(Wiele z Twoich modelek ma kolorowe włosy. Czy to zamierzone?)
AG: Yes, I love girls with colorful hair. I can’t dye my own hair, so I compensate for this in photos
(Tak, kocham dziewczyny z kolorowymi włosami. Nie mogę farbować moich, własnych włosów, więc rekompensuję to na zdjęciach)
K: Your Dream?
(Twoje marzenie?)
AG: Now I dream about travelling. I want to see the world.
(Teraz marzę o podróżowaniu. Chce zobaczyć świat)

Miejsce gdzie możecie znaleźć prace Anny:

Zajrzyj i tutaj

1 komentarze

  1. Wspaniałe zdjęcia :) A ile pracy trzeba włożyć w samo przygotowanie takiej scenerii.

    OdpowiedzUsuń

Like us on Facebook